انتظار چیست؟

پنجره چیست؟

جز دریچه ای که می توان در کنارش نشست

و به جاده ی انتظار چشم دوخت

ثانیه های غیبت را شمرد

و نهال امید را آبیاری کرد

**********

نگاه چیست؟

جز عملی که برای یافتن کسی یا چیزی است

نگاهم مدت هاست که به دنبال توست

و گرچه می دانم که صدا و بویت دیدنی نیست

اما با نگاهم دنبال صدای پا و عطر یاست هستم

حتی دلم هم نگاه می کند

چشم دلم هوشیارتر است

و نگاهش را از مسیری که می داند تو می آیی برنمی دارد


انتظار چیست؟

عملی است که برای توست

به نام توست

وبرای غیر تو معنی ندارد

این معنی است که هم دلم و هم قلبم آن را تایید کرده اند

**********

ظهور چیست؟

همان آمدن توست

که گشایش بزرگی برای ماست

و مانند بیرون آمدن خورشید از فلق باعث روشنایی وامید است


دعا چیست؟

در این زمانه تنها مقصود دعا تویی

چون با آمدنت به همه ی حاجت ها می رسیم

**********

پس:

کنار پنجره ای می نشینم که به سمت جاده ی انتظارت باز است

و با چشم دل راه آمدنت را می نگرم

و با انتظاری که از تمام وجودم شعله ور شده است

برای ظهورت دعا می کنم.

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید