پدری به وسعت آسمان

در پوستر زیر نامه ی فزرند رضا قشقایی خطاب به پدرش منتشر شده است. رضا قشقایی (کارمند سازمان انرژی اتمی ایران) که در حادثه ترور عناصر موساد در تهران، همراه مصطفی احمدی به شهادت رسید.

ای کاش بصیرت ما ها هم چون محمدحسین بود

/ 0 نظر / 16 بازدید