بچه هیاتی های قدیم

دیروز پای کلام ناب یه پیر غلام امام حسین (ع) بودم که می گفت:
سنت بچه هیاتی این بود ، قبل از هیات غسل میکردیم و یا حداقل وضو داشتیم...
هنگام ورود و هنگام آغاز سینه زنی(لاحول و لا قوه الا بالله ) میخواندیم...
اذن میگرفتیم و بسم الله و بالله و ... میگرفتیم...
ورود به هیات را با دو رکعت نماز آغاز می کردیم...
پیرهن مشکی مقدس بود ، هرجایی نمی پوشیدیم،
جدا از لباس های دیگر می شستیم!...
آخر ذکر حسین بر تار و پودش خورده بود...
اگر وسط هیات فکر غلط و گناهی به ذهنمان می رسید ، سوره ناس می خواندیم...
لا حول و الله قوه الا بالله می خواندیم،اعوذ بالله می خواندیم
دائم الذکر بودیم چه خادم چه مستمع...


آنوقت بود که مجلس گل می گرفت و بوی خدا می آمد...

/ 0 نظر / 35 بازدید