باید شهید شویم...

دست نوشته ی شهیدی از مسجد سلمان فارسی

شهید مسعود خشت چین

خدایا، تو دانی که چون شمع ذوب می شویم آب می شویم. ما از مردن نمی هراسیم اما می ترسیم و ترسمان از این است که بعد از ما ایمان را سر ببرند و اگر نسوزیم هم که روشنایی می رود و جای خود را به شب می سپارد. راستی چه باید کرد؟ از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و از سوی دیگر باید شهید شویم تا آینده بماند.
روحش شاد و یادش گرامی باد

/ 1 نظر / 32 بازدید
سعید

باسلام وخسته نباشی از اینکه مطلبی وعکسی از شهید مسعود گذاشته اید ممنونم ولی باید یاداور شوم که مسعود خود نیز ازمسئولین جلسات مسجد بوده است درضمن درصورت نیاز عکس ومطلب به من ایمیل بزنید