ده روز... پربارتر از ده قرن

فاصله شب تاریک حکومت طاغوت ، تا صبح روشن فجر صادق انقلاب ده روز خدایی بود ، شب هایش همه شب قدر ، آری ...

دهــــــــــه فـــــــــــــجــــــــــــر

پس از آن ده روز ، سپیده روشن جمهوری اسلامی ایران دمید ، کلمه الله بر فراز زمان جای گرفت و کاخ هاییی که به قیمت ویرانی کوخ ها برپا شده بود ،بدست کوخ نشینان سقوط کرد و محشری بزرگ از اراده مومنان مصمم و البته مشیت الهی پدید آمد.

دیو گریخته بود که فرشته در آید...

اما در پیام خدایی اش و با دم مسیحایی اش در بهشت زهرا در صور انقلاب دمید و مردم را جانی تازه بخشید.

ایام الله دهه فجر

پنجمین مقطع رشد شیعیان

بر شما انقلابیون مبارک باد.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید