باز جمعه ای در راه است

باز جمعه ای در راه است

باز چشمان منتظر به راه

باز گوشها تیز برای شنیدن نغمه انالمهدی

وباز انتظار منتظران برای دیدن روی همچو ماه او

کی میشود که دلم را جلا دهی با گوشه چشمی به این دل خسته صفا دهی

آقا خوب میدانم که لیاقت ندارم

اما ارباب چه بخواهی چه نخواهی من را به نام شما می شناسنم

/ 0 نظر / 15 بازدید